متن وصیتنامه:بسم الله الرحمن الرحیم

- هذا ما اوصی به الحسین بن علی بن ابیطالب الی اخیه المعروف بابن الحنفیة.
- ان الحسین یشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له.
- وان محمدا "عبده و رسوله جاء بالحق من عند الحق.
- وان الجنة حق و النار حق وان الساعة آتیة لا ریب فیها وان الله یبعث من فی القبور.
- وانی لم اخرج اشرا "ولا بطرا" ولا مفسدا" ولا ظالما".
- وانما خرجت لطلب الا صلاح فی امة جدی محمد (ص).
- ارید ان امر بالمعروف و انهی عن المنکر.
- واسیر بسیرة جدی و ابی علی بن ابیطالب (ع).
- فمن قبلنی بقبول الحق فالله اولی بالحق.
- ومن رد علی هذا اصبر، حتی یقضی الله بینی و بین القوم و هو خیر الحاکمین.
- وهذه وصیتی یا اخی.
- وما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب.


( سید بن طاووس )


ترجمه وصیتنامه:


بنام خداوند بخشنده مهربان

- این وصیت حسین بن علی بن ابیطالب است به برادر خود محمد، معروف به ابن حنفیه.
- من، حسین بن علی شهادت می دهم که خدا یکی است و به یکتائی او اقرار می کنم. او خدایی است که شریک و نظیر ندارد.
- من شهادت می دهم که محمد بندۀ او و فرستادۀ اوست، از جانب پروردگار براستی و درستی، برسالت حق برخاست.
- گواهی می دهم که بهشت و دوزخ حق است و روز رستاخیز روز استواری میزان عدل الهی حتما" می آید مردگان سر از گور بر میدارند و در محضر عدل خدا جبهه بر خاک می سایند و خدای در بین شان داوری خواهد کرد.
- من گواهی می دهم که قیام من برای ارضای هوای نفس، خوشگذرانی و از روی بیهودگی، دامن زدن به آتش و ظلم و فساد نیست.
- من قیام کردم تا در امت جدم اصلاح کنم و زنجیرهای اسارت و فساد را از دست و پای ها برکَنم، بر آتش دل درماندگان آبی بیفشانم، گرد یتیمی از چهرۀ یتیمان پاک کنم، اشک غم محنت را از دیدگان بزدایم.
- قیام کردم که امر به معروف و نهی از منکر کنم.
- به سیرت جدم محمد و پدرم علی، ستمدیدگان را از زیر بابر شکنجه ها و مصیبت ها برهانم.
- آنکس که مرا بپذیرد و در این قیام الهی یاریم کند، خدا بحق سزاوارتر است و او را پاداشی نیکو عنایت خواهد کرد.
- و هر که مرا نپذیرد و رد کند، زیر بار اندیشه های اصلاحی من نرود، با من به عناد و ستیزه برخیزد در برابرش شکیبائی و استقامت خواهم کرد، تا خداوند بین من و قومی که زمام حکومت بر مستضعفان را در دست دارند داوری کند.
- ای برادر! این وصیت من است.
- در راه بثمر رسیدن این اندیشه از خداوند موفقیت می طلبم تنها بر او توکل می کنم. بسوی او درخواست و تضرع دارم، بازگشت ما بسوی اوست.